Strona główna / Zabezpieczenia dachowe / Balustrada zapobiegająca upadkowi z wysokości

Balustrada zapobiegająca upadkowi z wysokości

Balustrada zabezpieczająca i balustrada wokół wyłazów i słabych powierzchni dachu

Pod pojęciem balustrady zabezpieczającej rozumie się balustradę o wysokości około 1 metra z co najmniej jednym sztywnym relingiem górnym i jednym sztywnym relingiem środkowym. Ma ona uniemożliwiać wyjście poza bezpieczny obszar i zapewniać oparcie przy przechodzeniu w pobliżu balustrady zabezpieczającej.

Może ona być szczególnie odpowiednia, gdy prace serwisowe i konserwacyjne przy urządzeniach na dachu mają wykonywać pracownicy mniej przywykli do wysokości i korzystania z osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

Pomosty dachowe, drabiny dachowe i platformy robocze można wyposażyć w balustrady zabezpieczające. Balustrada zabezpieczająca może stanowić dopuszczone zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości (zbiorcze zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości) i nie trzeba korzystać z osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości podczas chodzenia po pomoście dachowym/drabinie dachowej, pod warunkiem że niezabezpieczona strona pomostu dachowego lub drabiny dachowej nie znajduje się zbyt blisko otwartej krawędzi lub kalenicy.

Również cały dach, przede wszystkim dach o małym kącie nachylenia, można wyposażyć w balustrady zabezpieczające przy krawędzi dachu, co oznacza, że w obrębie balustrady można przebywać bez osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

Wymagania dotyczące balustrady zabezpieczającej

Nie istnieje jeszcze norma określająca wymagania dla stałych balustrad zabezpieczających na dachach. Trwają prace nad jej przygotowaniem. Do momentu jej wprowadzenia stosowane są wymagania częściowe określone w normie dotyczącej zabezpieczenia maszyn oraz w normie dotyczącej balustrad ochronnych wykorzystywanych podczas prac budowlanych i inżynieryjnych – SS-EN 13378.

Balustrada zabezpieczająca powinna mieć wysokość około 1 metra i mieć sztywny reling górny oraz sztywny reling środkowy. Przy pomostach dachowych i drabinach dachowych balustrada zabezpieczająca powinna być umieszczona w odległości około 350 mm od środka pomostu dachowego/drabiny dachowej. Balustrada zabezpieczająca poddana obciążeniu poziomemu 0,3 kN, skierowanemu do wewnątrz i na zewnątrz, nie powinna wygiąć się bardziej niż na 55 mm. Balustrada zabezpieczająca powinna wytrzymać test dynamiczny zgodny z normą SS-EN 516 bez odłączenia się.

Chcesz uzyskać więcej informacji? Zachęcamy do skontaktowania się z nami!

Kontakt