Startside / Taksikkerhet / Fallhindrende beskyttelsesrekkverk

Fallhindrende beskyttelsesrekkverk

Beskyttelsesrekkverk og rekkverk rundt luker og svake takoverflater

Et beskyttelsesrekkverk er et ca. 1 meter høyt rekkverk med minst én stiv overleder og én stiv mellomleder. Dette skal forhindre at personer beveger seg utenfor et sikkert område og fungere som støtte ved bevegelse i nærheten av rekkverket.

Dette kan være spesielt praktisk når personer som er mindre vant med høyder og bruk av personlig fallsikringsutstyr skal utføre service og vedlikehold av anordninger på taket.

Takbroer, takstiger og arbeidsplattformer kan utstyres med beskyttelsesrekkverk. Forutsatt at takbroens eller takstigens ubeskyttede side ikke er for nær en åpen kant eller mønet, kan beskyttelsesrekkverket fungere som godkjent fallsikring (kollektiv fallsikring). Dette betyr at personlig fallsikringsutstyr ikke er nødvendig ved bevegelse på takbroen / i takstigen.

Det er også mulig, først og fremst på tak med lav helling, å sette opp beskyttelsesrekkverk langs hele takkanten, slik at all bevegelse på taket kan skje uten personlig fallsikringsutstyr.

Krav til beskyttelsesrekkverk

Det finnes foreløpig ingen standard for faste beskyttelsesrekkverk på tak. Disse standardene er under utarbeidelse. Frem til standardene er klare, benyttes delkrav fra standard for beskyttelse på maskiner og standard for midlertidige beskyttelsesrekkverk ved bygg- og anleggsarbeid – SS-EN 13378.

Beskyttelsesrekkverket skal være ca. 1 meter høyt med stiv overleder og stiv mellomleder. På takbroer og takstiger skal beskyttelsesrekkverket plasseres ca. 350 mm fra sentrum av takbroen/takstigen. Beskyttelsesrekkverket skal ved en horisontal belastning på 0,3 kN ikke bøyes mer enn 55 mm, verken innover eller utover. Beskyttelsesrekkverket skal tåle en dynamisk test i henhold til SS-EN 516 uten å løsne.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt