Startside / Taksikkerhet / Prosjektering

Prosjektering

I forbindelse med nybygg eller legging av nytt tak skal det utarbeides en vedlikeholdsplan. I denne skal det fremgå når og på hvilken måte tilsyn og tiltak skal iverksettes for taket, takmaterialet, anordningene på taket og taksikringssystemet. Mange anordninger på taket krever årlig tilsyn, mens andre kan kontrolleres sjeldnere. Tilsyn og vedlikehold er til for at takets og anordningenes funksjonalitet skal opprettholdes.

Ved nybygg eller legging av nytt tak skal montøren av taksikringssystemet sette opp et skilt eller tilsvarende ved adkomststedet som angir når og av hvem taksikringssystemet er montert. Her skal det også stå hvilke anordninger som finnes og hvilke risikoer eller forhold man bør kjenne til.

Detaljdokumentasjon rundt taksikringsutstyret og taket skal være tilgjengelig hos huseier eller på annet vis. Gyldighetstiden for denne besiktigelsen er foreløpig ikke fastsatt, men dette vil bli regulert av kommende standarder eller forskrifter.

 

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt