Startsida / Taksäkerhet / Projektering

Projektering

I samband med nyproduktion eller takomläggningar ska en underhållsplan utarbetas. Här ska framgå när och på vilket sätt tillsyn och åtgärder ska vidtas på tak, takmaterial, anordningar på taket och taksäkerhet. Många anordningar på taket ska ha årlig tillsyn, andra mindre ofta. Tillsyn och underhåll är till för att taket och anordningarnas funktion ska upprätthållas.

Vid nyproduktion eller takomläggningar  ska montören av taksäkerhet sätta upp en skylt eller motsvarande vid tillträdesställen där det anges när och av vem taksäkerheten är monterad. Det ska även stå vilka anordningar som finns och speciella risker eller förhållanden man bör känna till.

Detaljdokumentation kring taksäkerhetsutrustning och tak ska finnas hos fastighetsägare eller vara tillgänglig på annat sätt. Giltighetstiden för denna besiktning är ännu ej fastställd. Det får bli kommande standarder eller föreskrifter som styr detta.

 

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt